T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Talim ve Terbiye Başkanlığ
ı

SAYI   : KÜLTÜR BÜR.MD.600.0/1292                                                                  19/02/1982
KONU : Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi.

GENELGE

 

 İLGİ : (a) Ankara Sıkıyönetim Komutanlığının 25/11/1981 gün ve 3500-2759-81/4 Ks.
                 2281 sayılı yazısı.

           (b) Millî Eğitim Bakanlığının 7 Ocak 1982 tarih ve Tef.Kur.Bşk.lığı 00265 sayılı yazısı.

     İlgi yazılarından bir kısım okullarımızda, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesinin değişik şekillerde araştırılarak bastırıldığı ve öğrencilere dağıtıldığı anlaşılmıştır.

    Atatürk'ün Gençliğe Hitabesinin, anlamını zedelemeden birlik ve bütünlük içinde öğrencilere öğretilebilmesi için okul ders kitaplarında yer alan metnin esas alınması başka metinlerin bastırılıp okul panolarına asılmaması ve öğrencilere dağıtılmaması gerektiğine bilgilerinizi ve ilgililere duyurulmasını rica ederim.

                                                                                                                                                                                                                                                              Hasan SAĞLAM

                                                                                                            Millî Eğitim Bakanı

DAĞITIM :

Gereği : Bilgi :

ABCD Plânı Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı

M.E.B. Sıkıyönetim Ünitesi