MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ÖZEL ÖĞRENCİ ETÜT EĞİTİM MERKEZİ TİP YÖNETMELİĞİNİN
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

 

Tebliğler Dergisi

: MART 2009/2618

 

 

 

 

MADDE 1- 07/2002 tarihli ve 2538 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi Tip Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.