TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI(1)(2)

 Kanun Numarası : 2709
Kabul Tarihi : 18/10/1982
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/11/1982 Sayı:17863 (Mükerrer)
Yayımlandığı Düstur

: Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa: 3

 Ek ve Değişiklikler:
  Kanun No./Tarihi   
Resmî Gazete Tarihi/Sayısı
1) 3361/17.5.1987 18.5.1987/19464 Mük.
2) 3913/8.7.1993 10.7.1993/21633
3) 4121/23.7.1995 26.7.1995/22355
4) 4388/18.6.1999 18.6.1999/23729 Mük.
5) 4446/13.8.1999 14.8.1999/23786
6) 4709/3.10.2001 17.10.2001/24556 Mük.
Not : Aynı Kanunun 27 nci maddesi, 22/10/2001 tarihli ve 24561 Mükerrer sayılı RG'de yayımlanmıştır.
7) 4720/21.11.2001 1.12.2001/24600
8) 4777/27.12.2002 31.12.2002/24980 3. Mük.
 9) 5170/7.5.2004  22.5.2004/25469 
10)  5370/21.6.2005  23.6.2005/25854
11) 5428/29.10.2005  9.11.2005/25988
12) 5551/13.10.2006 17.10.2006/26322
13) 5659/10.5.2007 18.5.2007/26526
14) 5678/31.5.2007 16.6.2007/26554
Not : Bu Kanun 21/10/2007 tarihinde yapılan halkoylaması sonucu kabul edilmiş ve buna ilişkin Yüksek Seçim Kurulu Kararı 31/10/2007 tarihli ve 26686 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.
15) 5735/9.2.2008 23.2.2008/26796
16) 5982/7.5.2010 13.5.2010/27580
Not : Bu Kanun 12/9/2010 tarihinde yapılan halkoylaması sonucu kabul edilmiş ve buna ilişkin Yüksek Seçim Kurulu Kararı 23/9/2010 tarihli ve 27708 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.
17) 6214/17.3.2011 29.03.2011/27889