MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ
ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (AR-GE) BİRİMLERİ YÖNERGESİ

(25/06/2010 tarihli ve B.08.0.SGB.0.65.00.00/4194 sayılı Makam Onayı)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________

 

EK-1 İI Millî Eğitim Müdürlükleri Araştırma Geliştirme (AR-GE) Birimleri Ekiplerinde Görevlendirilecek Personel Sayısının İller Bazında Üst Limitini Gösterir Tablo